baogia@dichthuathanoi.com 098 710 1919 0246 655.6262

Mẫu N7B-Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Ngày đăng: 06/09/2016Đã xem: 703

Mẫu N7B-Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. Quý khách có thể tham khảo mẫu đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (N7B)

Mẫu N7B

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ(1) THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

(kèm theo công văn số ......... ngày ..../...../......

của ..............................) (2)

1- Họ và tên (chữ in hoa):......................................................................................

2- Sinh ngày .... tháng ......năm ..................  3- Giới tính:   nam         nữ 

4- Quốc tịch gốc: ....................................... 5- Quốc tịch hiện nay: ..................................

6- Tôn giáo: ............................................... 7- Nghề nghiệp: ............................................

8- Chức vụ: ........................................................................................................................

9- Hộ chiếu/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: .................;;;;;.........................................

    loại (4): ..........................................................................................................................

    cơ quan cấp: ......................................... có giá trị đến ngày: ........................................

10- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

    -  Địa chỉ cư trú: ..........................................................................................................

    -  Nơi làm việc:.............................................................................................................

11- Nhập cảnh Việt Nam ngày: .............................. với mục đích ................................

 ......................................................................................................................................

12- Đã được phép tạm trú đến ngày: ..................................................................

13- Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam:

    - Địa chỉ tạm trú:   ........................................................................................................

    - Làm việc với cơ quan/ tổ chức:...................................................................................

      Địa chỉ:........................................................................................................................

14- Đề nghị cấp thẻ tạm trú:

    - Thời hạn từ ngày: ......................................... đến ngày: ............................................

    - Địa chỉ tạm trú: ..........................................................................................................

    - Mục đích tạm trú (5): ..................................................................................................

    + Làm việc với cơ quan/ tổ chức: .............................................................................

       Địa chỉ: .................................................................................................................

    + Sống cùng ông/ bà: ...............................................quan hệ....................................


 
---------------------------

Ghi chú:

(1) Đóng dấu treo của cơ quan/ tổ chức vào phía trái bên cạnh tiêu đề này

(2) Công văn theo mẫu N5A

(3) Dán 01ảnh mới chụp, cỡ 3x4 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, có đóng dấu giáp lai của cơ quan/ tổ chức đề nghị cấp thẻ tạm trú; kèm theo 01 ảnh rời cùng kiểu để cấp thẻ

(4) Nếu làhộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó.

(5) Nộp kèm giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp mà nộp giấy tờ thích hợp như: giấy phép lao động; quyết định bổ nhiệm chức danh trong doanh nghiệp;người thuộc biên chế Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh)

Bài viết liên quan
Bạn cần tư vấn? Hãy gửi thông tin cho chúng tôi

Thông tin liên hệ

098 710 1919

0246 655.6262

baogia@dichthuathanoi.com

quảng cáo bên phải

Khách hàng của chúng tôi

10 năm đồng hành cùng Khách Hàng